MAURICE MAETERLINCK

Private Stichting

 
 

De Maurice Maeterlinck Stichting heeft als doelstelling de nagedachtenis van Maurice Maeterlinck te eren.


Deze vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht onder de naam

“ Stichting Maurice Maeterlinck “ op 15 januari 1954, vijf jaar na het overlijden van Maurice.


Op 31 juli 2008 werd er een naamswijziging doorgevoerd.

De vereniging werd omgedoopt tot het “ Maurice Maeterlinck Fonds.”


Op 15 juni 2011 werd de vereniging omgedoopt tot de Private “ Maurice Maeterlinck Stichting. “


Met de steun van de Provincie Oost - Vlaanderen Dienst Cultuur

                            NOBELPRIJS VOOR DE LITERATUUR 1911